Baarmoederhalskanker-vaccinatie, waar zijn we mee bezig?

20 maart 2012, De Telegraaf

Klachten na meidenprik

door Arianne Mantel

AMSTERDAM – Drie jaar na de introductie van de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker komt een krappe zestig procent van de 12-jarige meisjes opdagen voor de injectie. De veelbesproken ’meidenprik’ levert vaak klachten op: pijnlijke armen, opvallend veel hoofdpijn en meisjes vallen ook flauw. 

 

 

 

 

Vanaf deze maand worden weer 100.000 meisjes opgeroepen voor de prik, die uit drie rondes bestaat. Hoewel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu benadrukt dat het een veilige en effectieve prik is, zijn er gevallen van zieke meisjes gemeld bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb na de vaccinatie die als ernstig worden aangemerkt: enorme spierpijnklachten, chronische vermoeidheid en ziekenhuisopnames.

Volgens arts Marina Conyn van het rivm zijn er nu miljoenen meisjes in de hele wereld ingeënt en zijn ernstige bijwerkingen niet gevonden. „Het vaccin voorkomt de voorstadia van baarmoederhalskanker en we gaan er van uit dat daarom ook kanker wordt voorkomen. Maar dat moet uit langdurig onderzoek blijken. Wat we wél weten is dat het niveau van de afweerstoffen geen enkele neiging heeft om te dalen. Dus de meisjes blijven langdurig beschermd.”

Bijwerkingen

Bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb worden bijwerkingen van medicijnen en vaccins verzameld en onderzocht. Lareb stelt dat er geen veiligheidsprobleem is gebleken met de HPV-vaccinatie. In 2009 waren er 427 meldingen van bijwerkingen, waarvan 6 ernstig. In 2010 waren dat 107 gevallen, waarvan 8 serieus. In 2011 werden er 61 meldingen van een mogelijke bijwerking bij Lareb gedaan: 5 waren opvallend.

Vanaf 2011 is het Lareb verantwoordelijk voor het beoordelen van de meldingen van bijwerkingen van vaccins. De wat meer opvallende meldingen vorig jaar betroffen vooral spierklachten en chronische vermoeidheid. Bij een enkel geval zijn meisjes kortdurend in het ziekenhuis opgenomen voor observatie. Lareb doet onderzoek of de gemelde klachten inderdaad aan het vaccin kunnen worden toegeschreven of dat er andere oorzaken voor de klachten zijn.

De Telegraaf sprak met twee van deze ernstig getroffen meisjes die stuipen kregen, bewusteloos en oververmoeid raakten en maanden op bed lagen.

www.kanker.kwfkankerbestreiding.nl

Wat doet het HPV vaccin?
Het HPV vaccin is een middel om HPV besmetting te vóórkomen en waardoor baarmoederhalskanker zich niet kan ontwikkelen. Het is geen garantie dat een HPV infectie zal uitblijven. Wanneer het HPV virus al actief is kan het vaccin niet de infectie opruimen.

Geeft het HPV vaccin 100 procent garantie?
Nee, baarmoederhalskanker wordt vrijwel altijd veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Gardasil beschermt tegen de typen 6, 11, 16 en 18 van dit virus. Het vaccin Cervarix beschermt alleen voor de typen 16 en 18. De typen 16 en 18 zijn verantwoordelijk voor 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker. De typen 6 en 11 veroorzaken ruim 90 procent van alle genitale wratten. De huidige vaccins bieden nog geen volledige bescherming.

 

 www.wanttoknow.nl

Onthullende feiten over de verzwegen bijwerkingen van de HPV-vaccins.

Vele duizenden internationale meldingen van ‘bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins, zoals het baarmoederhalskankervaccin ‘Gardasil’ zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen.

Désirée Röver is auteur van een boek over dit onderwerp en is -gaandeweg haar boek- vreselijk geschrokken van de zaken die zij tegenkwam. Hoe is het mogelijk dat overheden en experts zo nalatig zijn. Ze geeft in haar nieuwe boek, dat in mei uitkomt, opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.

Wanneer je baarmoederhalskanker krijgt, dan is dat afschuwelijk en zou je willen dat er een snelle en veilige manier bestaat om dit te voorkomen. Maar voordat we jonge meisjes inenten met het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is het wel zaak om te weten wat dit voor gevolgen heeft.

De producenten van dit vaccin schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren via scholen, universiteiten, kranten, televisie en internet. Ook artsen en ministers nemen deze informatie klakkeloos over en zijn onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden internationale meldingen van ‘bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen. De auteur geeft opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.

Weet wát je spuit! En lees, vóór je spuit.

Het opzienbarende boek van vaccinatie-expert Désirée Röver

Désirée L. Röver beschikt over een breed historisch overzicht van de westerse patentgeneeskunde. Daarnaast heeft zij via haar wereldwijde contacten met artsen, therapeuten en onderzoekers een gedegen wetenschappelijke onderbouwing verzameld in het fascinerende veld van complementaire en holistische benaderingen van gezondheid.  Désirée is medisch research journalist, en auteur van het nieuwe boek over de krankzinnige campagne voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Naast het schrijven van artikelen geeft zij lezingen en workshops, en treedt zij op als dagvoorzitter van (medische) congressen en openbare debatten.

Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’

In Nederland wordt per september 2009 via het Rijksvaccinatieprogramma aan alle meisjes van 12 jaar het GlaxoSmithKline HPV-vaccin Cervarix aangeboden. Voor de meisjes tussen 13 en 16 jaar is er vanaf februari 2009 een ‘inhaalcampagne’ van start gegaan. Deze wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door de regionale GGD-en, die deze taak naar eigen inzicht mogen invullen.
De drie prikrondes per meisje, met het duurste ‘gratis’ vaccin ooit, komen in werkelijkheid ten laste van de belastingbetaler. Zowel in de RIVM-uitnodigingsbrief, ondertekend door prof. dr. R.A. Coutinho, alsook in de folder en op de bijbehorende website www.prikenbescherm.nl wordt het HPV-vaccin ten onrechte een ‘inenting tegen baarmoederhalskanker’ genoemd.

Deze omschrijving slaat enkele essentiële stappen in de realiteit over: de vaccins zouden immers hoogstens kunnen beschermen tegen een infectie met de humaan papillomavirus (HPV) stammen 16 en 18, de HPVs in het vaccin. Ten eerste gaan de meeste HPV-infecties vanzelf weer over. En ten tweede zijn aan de ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker aanzienlijke voorwaarden verbonden, zoals genetische- of chromosoomveranderingen (Matthias Dürst, universiteit van Jena).

Aan de ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker zijn aanzienlijke voorwaarden verbonden, zoals genetische- of chromosoomveranderingen (Matthias Dürst, universiteit van Jena). Inentingen tegen HPV-infectie zijn vergelijkbaar met het schieten met een machinegeweer op een mug!

De brief die de GGD Regio Nijmegen verstuurt, spreekt de vaccinkandidaten populair aan met ‘meiden’, en eindigt met de belofte dat ‘na de derde prikronde onder alle meisjes die zich hebben laten inenten, vijf iPods worden verloot’… De motivatie voor dit merkwaardige regionale GGD-initiatief: “Om binnen de campagne voldoende bescherming te realiseren, is het van belang dat de meisjes alle drie de prikken halen. De GGD’en leveren op verschillende manieren inspanning om de meisjes hiertoe te motiveren. Hoe zij hieraan invulling geven, is de keuze van de lokale GGD’en zelf”, aldus Loes Hartman, communicatieadviseur GGD Nederland. Het uitgangspunt is kennelijk dus dat de vaccins veilig zijn. Feit is, dat de injecties nogal pijnlijk kunnen zijn, hetgeen de aangewezen twee extra toedieningen geen pretje maakt. Wat betreft de vragen die deze HPV-vaccinatie uitnodigingen oproepen, het volgende:

Lees – vóór vaccinatie! – de Cervarix productinformatie. Bekijk (met je ouders) het filmpje HPV-vaccinatie op deze site van Kidsfeeling. Informeer je zelf in ieder geval en neem niet klakkeloos aan wat anderen je vertellen. Deze informatie is onvolledig en kan bijzonder schadelijk voor je zijn. En verder kan ik alleen maar zeggen wat ik, gebaseerd op mijn intensieve research, zou doen als ik een Nederlands meisje was en nu over deze HPV-vaccinatie zou moeten beslissen:

Lees vóór vaccinatie!, de Cervarix productinformatie. Bekijk (met je ouders) het filmpje HPV-vaccinatie Informeer jezelf en neem niet klakkeloos aan wat anderen je vertellen. Die informatie is onvolledig en kan bijzonder schadelijk voor je zijn.

IK ZOU UIT DE BUURT BLIJVEN VAN WELKE VACCINATIESPUIT DAN OOK. EN IK ZOU HÉÉL VER WEG BLIJVEN VAN DEZE HPV-VACCINS.

De volgende punten zijn goed om te weten vóór HPV-vaccinatie:

 • HPV-vaccinatie is losgebarsten in uitgerekend die landen waar baarmoederhalskanker een hekkensluiter is, dankzij uitstrijkjes binnen gestructureerd bevolkingsonderzoek. Maar let wel: met en zonder HPV-vaccins blijven deze uitstrijkjes altijd nodig!
 • Het verband tussen een HPV-infectie en baarmoederhalskanker is een aanname. De vaak herhaalde term ‘een noodzakelijke oorzaak’ is geen wetenschappelijk bewijs.
 • Dr. Elizabeth R. Unger, hoofd van de Papillomavirussectie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gaf in een presentatie in 2001 kristalhelder aan: “Een HPV-infectie is op zich onvoldoende voor de ontwikkeling tot baarmoederhalskanker.” Ergens onderweg is dit in de tekst van Gardasil’s FDA-goedkeuring in 2006 geruisloos veranderd in: “HPV is de oorzaak van 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker”…
 • In de aankondiging van deze FDA-Gardasilgoedkeuring staat: “Hoewel de studieperiode niet lang genoeg was voor het zich ontwikkelen tot baarmoederkanker, gelooft men dat het voorkómen van deze voorloperlaesies hoogstwaarschijnlijk de preventie van baarmoederhalskanker tot gevolg heeft.” Opnieuw een vaak herhaalde frase.
 • In het advies van de Gezondheidsraad: “Het vaccin is zeer effectief tegen de voorstadia van baarmoederhalskanker. Het is zeer aannemelijk dat daarmee baarmoederhalskanker ook wordt voorkomen.” (RIVM, Vaste Prik, HPV-Special, dec.2008(04):4).
 • Uit onderzoek is bekend dat een HPV-infectie meestal vanzelf weer verdwijnt. Waarom dat bij een heel enkele vrouw niet gebeurt, is onbekend.
 • Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met de HPV-vaccinstammen besmet, lopen maar liefst 44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker… Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.
 • De HPV-vaccins Gardasil (Merck)en Cervarix (GSK) zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen (virus gelijkende partikels, VLPs, manteleiweitten). De Amerikaanse arts dr. Bill Deagle zegt over deze nooit eerder in de natuur voorgekomen entiteiten: “De DNA-inhoud voegt zich in in het gastheer-DNA, en in die zin is het vaccin dus levend. Het maakt genetisch gemodificeerde gastheren [lees: genetisch veranderde mensen]. Het is een gencassette met schakelgenen die epigenetisch [vanuit externe omstandigheden] genen kunnen aan- en uitzetten die onvruchtbaarheid teweegbrengen, auto-immuniteit, en kanker met abnormale orgaanontwikkeling.”

Het vaccin is dus gevaarlijker dan een infectie…

Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met de HPV-vaccinstammen besmet, lopen maar liefst 44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker

Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.

 • Ook dr. Rebecca Carley benadrukt: “We gaan een enorme toename zien in onvruchtbaarheid en baarmoederhalskanker.” En: “Deze HPV-vaccins veranderen de menselijke genetische structuur.”
 • Behalve een gevaarlijke hoeveelheid van de zeer giftige stof aluminium bevatten beide HPV-vaccins ook andere substanties die absoluut niet in het lichaam of de bloedstroom thuishoren. Zoals de vreemde eiwitten, afkomstig van het kweekmedium van de virusgelijkende partikels (VLPs) – bij Gardasil gisteiwitten, bij Cervarix eiwitrestanten van insectencellen. Deze kunnen in het lichaam op korte termijn een anafylactische shock veroorzaken, en op de langere termijn uiteenlopende auto-immuunreacties.
 • In de landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, hebben vele, zeer ernstige negatieve effecten plaatsgevonden. Dat geldt zowel voor Gardasil (in Amerika, Australië, en bijvoorbeeld Spanje), als voor Cervarix (Groot-Brittannië).
 • Een document van de Food and Drug Administration (FDA, lijkt op ‘ons’ RIVM) meldt dat sinds de invoering van het vaccin in Amerika in juni 2006, Gardasil gemiddeld één dode per maand heeft opgeleverd… naast allerlei andere ernstige gevolgen, zoals de verlammingsziekte Guillain-Barré, een polioachtig verschijnsel, ook voorkomend na toediening van andere vaccins. (Controversial HPV Vaccine Causing One Death Per Month: FDA Report. Melding tot januari 2008 van 140 ‘serieuze’ negatieve reacties, waaronder 27 ‘levensbedreigende’ gevallen, 10 spontane abortussen, en 6 gevallen van de slopende verlammingsziekte Guillain-Barré Syndroom. KLIK HIER VOOR INFO.
 • Het Amerikaanse National Vaccine Information Center (NVIC) heeft de negatieve effecten door Gardasil vergeleken met die van het meningitisvaccin Menactra. Gardasilinjecties leverden 30 maal meer meldingen op, waaronder 3 maal meer Eerste Hulp bezoeken (ruim 5.000) . Mede-NVIC-oprichter Barbara Loe Fisher: “Dankzij dit rapport weten we nu dat er meer reacties en sterfgevallen in verband staan met Gardasil, dan met welk ander vaccin dan ook, gegeven in dezelfde leeftijdsgroep.”  KLIK HIER.
 • Het NVIC heeft daarom in februari 2009 de handtekeningenactie gestart voor een petitie die de President en het Congres verzoekt om een officieel onderzoek naar de Gardasildoden. KLIK HIER
 • In februari 2009 haalde Spanje 76.000 doses Gardasil van de markt nadat twee meisjes in Valencia enkele uren na hun HPV-vaccinatie in de intensive care waren beland.
 • HPV-vaccins zijn bedoeld voor een ziekte die feitelijk 10 tot 35 jaar na infectie verschijnt. De bescherming die de HPV-vaccins zouden bieden, houdt hooguit 5,5 jaar aan (=de duur van de gedane studies). Herhalingsinjecties zullen dus nodig zijn – met alle risico’s van dien. Herb Newborg, The Tragic Truth behind the Gardasil Nightmare, KLIK HIER VOOR INFO

Stel, je wilt je niet laten vaccineren. En je wilt wèl vrij blijven van baarmoederhalskanker… Wat kun je doen? Voor alle ziekten geldt: voorkómen is beter dan genezen!

 • Allereerst, laat je niet bang maken door wat fabrikanten en overheidsinstanties roepen. Hoe harder ze pushen, hoe meer je moet opletten. Als je bang bent, kun je wel meppen en rennen, maar niet helder nadenken. Dus: maak jezelf met diep ademhalen weer rustig!
 • Heb respect voor jezelf en voor je lichaam! Doe niet mee aan wat anderen denken dat ‘IN’ of ‘CHILL’ is. Wanneer je van binnen een NEE voelt, handel daar dan naar. Een betere raadsvrouwe heb je niet. JIJ bent de baas over je lijf! Dat geldt altijd. Ook voor jongens en vaccins!
 • Een gezond lichaam kan in principe iedere infectie het hoofd bieden.

Daarom, eet goede, zuivere voeding:

 • Kies zoveel mogelijk onbewerkte, herkenbare biologische (!) bestanddelen.
 • Vermijd alle knutselvoedsel en vloekvoer uit pakjes, flesjes en potten. Wanneer dat niet (helemaal) lukt, lees dan altijd wel het etiket! Alle verpakte ‘voedingsmiddelen’ zijn beladen met giftige E-nummers, de gevaarlijkste daarvan zijn aspartaam (E951) en MSG (E621-5). Weet wat je eet, en koop het boekje “Wat zit er in uw eten?“;
 • Vermijd lichaamverzurende suikers, koffie en alcohol (kanker is dol op een zuur lijf);
 • Ontgift je lichaam regelmatig (bijvoorbeeld met spirulina of chlorella) en drink dagelijks veel vitaal, gefilterd water;
 • Een HPV-infectie is te voorkomen en te verhelpen met onder meer voldoende vitamine A en foliumzuur;
 • En het belangrijkste: uitstrijkjes blijven altijd noodzakelijk…

Wat voor de ontvangsters van deze HPV-vaccins de winst zou moeten zijn, is mij met het vorderen van mijn onderzoek alleen maar steeds minder duidelijk geworden!

Wie nog meer gedetailleerde informatie en literatuurverwijzingen zoekt, verwijs ik naar mijn boek. Vanaf mei 2009 verkrijgbaar bij boekhandel, www.ankh-hermes.nl, en www.bol.com.

(Ankh Hermes, ISBN 978.90.202.0327.1, paperback, € 14,50)

 

 

Het nieuwe boek van Désirée Röver

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s